Störs du av flimrande bildskärm?


Äldre bildskärmar till PC brukar ha en bildfrekvens om 60 hertz. Det ger ett flimrande som kan vara tröttande. Om du ska köpa en ny bildskärm, se till att den klarar minst 75 hertz i det grafikläge som du kommer att använda, t ex 1024 x 768 punkter.

Om du har ett någorlunda modernt grafikkort kan du sedan justera bildfrekvensen från datorn.

I Windows 95/98 når du denna justering genom att högerklicka på skrivbordet, välja Egenskaper | Inställningar | Avancerat.

Om du har en äldre skärm, kanske den inte klarar detta utan risk att den tar skada. Du bör alltså inte överskrida skärmens tillåtna bildfrekvens.

Redan en ökning från 60 till 70 hertz kan ge en märkbar lindring för trötta ögon. Prova!

Svepfrekvens

Om du inte vet vilken bildfrekvens din skärm klarar vid olika upplösningslägen, kan du räkna ut det från den horisontella svepfrekvensen. På baksidan av skärmen, eller i den tekniska dokumentationen kan du se ett värde i kilohertz. Det är svepfrekvensen, dvs antalet linjer som kan ritas upp per sekund.

Exempel:
Max svepfrekvens är 64 KHz, och du vill köra i skärmläge 1024x768. Det betyder att 768 linjer ska ritas upp. Dela 64000 med 768. Då får du 83,3. Det innebär att den skärmen klarar att rita om bilden 83 gånger per sekund. På motsvarande vis ser man att skärmläge 800x600 kan klaras med 106 Hertz och 1152x870 med 73 hertz, förutsatt att skärmen och grafikkortet kan visa denna upplösning.

Per Åkesson, jan 1999


Åter till datasidan