Att undvika felbrända CD


En CD-brännare är ju bra hjälp för masslagring. År 2000 köpte jag en HP 9110 med IDE-koppling. Jag installerade den i en PC med 450 MHz AMD-processor, 128 MB minne och Windows 98. Sen arbetade jag med diverse uppgifter medan jag brände skivor i bakgrunden, i 8 gångers skrivhastighet, då inga felmeddelanden visades vid skrivningen.

Efter en tid skulle jag läsa från skivorna – då gick vissa inte att läsa. Från två CD-R (jag tror det var 80-minuters) gick ett fåtal filer inte att läsa. Från en CD-RW gick bara hälften att läsa.

Vid skrivning till andra skivor förekom även felmeddelandet "buffer underrun" och skivan gick inte att läsa.

Hur kunde det ske?

Först kollade jag kablar och programinstallationen. Bl a kontrollerade jag att CD-brännaren inte hade ”DMA” aktiverat i kontrollpanelen. Det hela såg bra ut. Sen ringde jag till HP support. Jag talade även med bekanta. Jag fick följande råd:

Tipsen:

Det finns en rad allmänna rekommendationer. Dessa är förmodligen viktigast om man har haft problem eller om man har en brännare med IDE-koppling finns en rad :
  • Ju snabbare processor, desto bättre. Du bör inte ha onödigt många program startade under bränning, och inte starta nya program under en bränning. Den extra belastningen av processorn kan ge störningar. Om processorn överbelastas ska ett ett felmeddelande visas i samband med bränningen.
  • Du bör undvika att spela MP3-musik med Winamp under en bränning. Det belastar processorn.
  • Om du har en HP-brännare, undvik 80-minutersskivor, håll dig till 74-minutersskivor. Det rekommenderar HP.
  • Om du använder Windows 95/98/Me bör du ha minst 85% systemresurser lediga.
  • Antivirusprogram och skärmsläckare bör vara avstängda under bränning (enligt HP support, men det låter lite väl strängt).
  • Prova att bränna i lägre fart än brännarens maxfart (t ex 4 X i stället för 8 X), då avlastas databussen.
  • Det ska vara det säkrare att använda en brännare med SCSI-koppling än IDE. Den senare typen är känsligare för störningar under bränningen. Detta kan vara värt att tänka på vid köp av ny brännare.

Hur viktigt det är att strikt följa dessa regler vet jag inte. Förmodligen är en långsam dator störningskänsligare än en snabb, och Windows 98 känsligare än Windows 2000.

Har du egna erfarenheter av detta? Skriv ett mail!

Bra länkar

Werner's CD-Burning Guide

CDR Labs

Per Åkesson, nov 2000


Åter till datasidan