Anund

Vikingaskeppet Anund

  • Byggår: 1993-96.
  • Idégivare: Lee Holmström alias Brynhilde. 
  • Sjösattes i juni -96. 
  • Typ: lastbåt - knarr med fem förebilder fritt tolkat
  • Längd: 12 m 
  • Bredd: 3,90 m 
  • Segelyta: 45 m² 
  • Åror: 8 st 
  • Vikt: Ca 5 ton 
  • Material: ek & fura

 
Anund används till utbildning i råsegling, turer med turister och andra intresserade. Övningsseglingar sker varje vecka under sommarhalvåret. En längre resa till Tyskland planeras till sommaren 1997, då båten skall sättas på prov. Flertalet aktiviteter planeras under 1997-98. Båten går att boka till olika evenemang. Båthus planeras, mm.

Bakom Anund finns ett gäng entusiaster, ”vikingar från Westra Aros”. Kvinnor och män och alla intresserade är välkomna till arbetskooperativet som bildats kring båten. Runt båten finns andra aktiviteter såsom båthusbygge, Hugin och Munin-hus = blivande sjömansmuseum, souvenirtillverkning, mat, dräkter, mm, mm.

[Anund i profil]

Mer info:

Vikingaskeppet Anund, Rökugnsg 5, 724 81 VÄSTERÅS

Tel. 021-35 15 60, 070-628 73 47, email rolf.backstrom@ebox.tninet.se

Mer läsning:

Layout: Per Åkesson, oktober 1996, foto: Erik Lundkvist, Per Åkesson


Till rekonstruktioner & skeppsbyggnad Åter till Rekonstruktioner & Skeppsbyggnad

Till huvudsidan Åter till Marinarkeologi