ABCdisk
kopierar dina filer mellan ABC-datorer och PC

ABCdisk programpaket från GandalfI mitten av åttiotalet började Luxors ABC-datorer ha tjänat ut, och fler och fler användare migrerade till IBM PC och kompatibla datorer. Med hjälp av EriBASIC eller BasicII/PC kunde man köra sina gamla program i den nya miljön, men det saknades ett bra verktyg för att flytta program och data mellan miljöerna.

År 1986 skrev jag den första versionen av programmet ABCdisk. För första gången var det möjligt att sätta disketter från ABC80, ABC800 och Facit DTC rakt in i en PC och kopiera filerna. Till en början fick ABC-klubbens medlemmar fri tillgång till programmet. Men ryktet spred sig snabbt, och jag fick nästan dagligen telefonsamtal från när och fjärran från folk som var intresserade av programmet. Ganska snart stod det klart att det fanns en kommersiell potential.

Gandalf Data AB åtog sig att distribuera programmet, och totalt såldes det omkring 200 exemplar. Nokia (som hade tagit över Luxor datorer) var också intresserade av ett sådant här program, men de ville skriva ett eget. De visste dock inte hur det skulle gå till, så de licensierade min källkod för att själva utveckla ett eget program kring mina algoritmer. Men jag tror inte att det projektet någonsin utmynnade i något resultat.

I slutet av åttiotalet hade de flesta migrerat till PC, och det såldes inte längre så många exemplar av ABCdisk. Sommaren 1990 fick ABC-klubben åter förtroendet att distribuera programmet fritt till sina medlemmar.

Klicka här för att hämta ABCdisk!

(De restriktioner som anges i README-filen gäller inte längre. Jag bibehåller naturligtvis copyright på programmet, men alla som kan tänkas ha nytta av programmet får nu använda det fritt.)

Så här annonserades ABCdisk i pressen när det begav sig:

Tidningsannons

Webmonster: Anders M Olsson
Sidan senast uppdaterad 2006-10-28