Textgenereringsreferenser


Allmänt

SIGGEN (Special Interest Group on Generation)

Det finns en särskild intressegrupp för generering, SIGGEN. På deras hemsida finns länkar till bibliografier, projekt, forskare, programresurser m.m.

Samlingswebbsidor

Översikter

Konferenser/Verkst”der

Tidskrifter


Efter till”mpningsomrÂde

Helautomatiska

Halvautomatiska (skrivhjälpmedel)

Efter komponent/delproblem

Efter system

Efter f–rfattare


Uppgifter att klara i genereringssystem

Enligt Reiter&Dale:

Systemarkitektur

Enligt McKeown:

Enligt Reiter&Dale:

       GOAL
        |
        V
     ___________
     |  TEXT  |
     | PLANNER |
     |__________|
        |
        V

      TEXT PLAN
        |
        V
     ___________
     | SENTENCE |
     | PLANNER |
     |__________|
        |
        V

     SENTENCE PLAN
        |
        V
     _____________
     | LINGUISTIC |
     | REALISER |
     |____________|
        |
        V

     SURFACE TEXT

Några system

Något om utvärdering


Böcker

Övriga referenserKortfattad översikt

Innehållsurval

Diskursplanering

Många system bygger sin diskursplanering på en teori om retorisk struktur (RST, Rhetorical Structure Theory) som beskrivs av Mann & Thomas 1988. Flera har också gjort sina egna tolkningar och utbyggningar av teorin.

Meningsaggregering

Meningsaggregering innebär i stort borttagning av redundant information. Det kan ske genom exempelvis konjunktion, ellips, mängdformer och inbäddning (Dalianis & Hovy 1996). Vilka former man ska använda kan baseras på psykolingvistisk kunskap eller resonemang utifrån en korpus.

Lexikalisering

Lexikalisering innebär val av vilka ord som ska användas. Ordvalet påverkas av sådant som variationsönskemål, kontext och stilform. I enspråkiga system sker det ofta genom beslutsträd, en metod som ursprungligen introducerades av Goldman 1975.

Generering av refererande uttryck

Om analys av refererande uttryck som introduktion, pronomen och uttryck i bestämd form har det skrivit spaltmeter. Lite mindre har det skrivits om generering av motsvarande uttryck, och allra minst om generering av uttryck i bestämd form (Dale 1992, Dale & Reiter 1995).

Lingvistisk realisering

Vid den lingvistiska realiseringen får meningarna och texten sin ytstruktur. Det sker utifrån exempelvis regler om verbgruppsformer (tempus, meningsformer och polaritet), kongruens och syntaktiskt nödvändiga pronominaliseringar.


Övriga referenser

Rhetorical Structure Theory

Personer

S–k mer

Research Index

Projektbibliografi

Bib-fil