Inledning

Nu är SuPHP aktiverat i vår gemensamma webbserver. Övergången har gått bra men enstaka medlemmars PHP-applikationer kan behöva justeras manuellt. Berörda medlemmar har tidigare blivit informerade via mail.

Vi beklagar ifall detta har medfört problem, men att införa SuPHP har vi ansett nödvändigt för att förbättra säkerheten.
SuPHP är en Apachemodul som ser till att PHP-skript exekveras av respektive användare istället för webbservern. Du kan läsa mer om SuPHP här.

Om du använder PHP-skript kontrollera gärna att de fungerar som förut och hjälp till att berätta om det inte fungerar och gärna hur du löste det.

Övergången SuPHP till medför dessvärre förändringar för varje användares filer som innehåller PHP-kod. Det omfattar följande:

Det finns att läsa mer i detalj om ovanstående under kapitlet Grundkrav.

Detta är redan gjort

En del detaljer, företrädesvis sådana som kräver högre behörighet, har redan åtgärdats av sysop.
Ett exempel på det är alla filer ägda av apache (webbservern) som fått respektive användare som ägare.

Kontakt

Om du vill diskutera ämnet gör det gärna i mötet "Datorsystem" i ABCKOM. Titta också in på #abc-klubben@irc.freenode.net om du har lust.

2009-12-31
/Sysop

Validerar som XHTML 1.0 Transitional Validerar som CSS 2.1 Validerar för tillgänglighet enligt Section 508