2016-01-26

Klubbens tidigare SSL-certifikat gick ut i dag, tisdagen den 26:e januari.
Vi har därför lagt in nya från Let's Encrypt - se https://letsencrypt.org/.

Let's Encrypt är sponsrat av en rad organisationer i syfte att öka datorsäkerheten genom att utfärda gratis SSL-certifikat.

Våra nya certifikat finns på Etna (Apache) och Hekla (httpd smtpd och Dovecot). Det betyder vår webbplats samt e-post (förutom den gamla webbmailen - alltså Squirreln eller «ekorren»).

Det behövs inte några speciella åtgarder för att installera certifikat från Let's Encrypt i de flesta vanligt förekommande webbläsare. Än så länge verkar de nya certifikaten fungera bra för oss i ABC-klubben.

Fråga i ABCKOM eller hör av dig på annat sätt om du mot förmodan skulle råka ut för problem.

/Sysop

Tillbaka