2010-11-09

Klubbens styrelse har beslutat att medlemsavgiften för 2011 är:
360 kr

Liksom tidigare går det bra, för dem som önskar, att betala in medlemsavgiften från och med den 1:a oktober.
Avgifter som inkommer efter det datumet registreras av kansliet som gällande för 2011.

Nödvändiga uppgifter är följande:

/Kansliet

Tillbaka