2010-03-10

Vi har satt upp en git-daemon på git.abc.se (bertil). För att ha ett publikt repo (read-only access, pusha över ssh) så gör

touch git-daemon-export-ok 

i .git-katalogen och URL för git repot blir

git://git.abc.se/mxxxx/path/to/git/repo

där mxxxx är ditt login.

Se till att hela sökvägen är läsbar för alla. Finns kort notis om detta i bertils motd och har du frågor fråga i ABCKOM.

Git finns på skalmaskinerna bertil (linux) och orm (openbsd).

/Sysop

Tillbaka