home
sm

Om Traditionen
Den oföränderliga religionen
Jesus Messias, Marias son
Verklig islamisk jämlighet
Satan, enligt den islamiska läran
Råd till en tonåring
Apropå de sataniska verserna
Hysa god förhoppning för en muslim
Den islamiska tvagningens symbolism

Råd till en tonåring
Kortfattat Inblick på Islam
genom en hadith

Ibn 'Abbâs berättar att han red på samma häst som profeten Muhammad - må Allahs frid och välsignelse vara över honom - när denne sade :

- "O pojke ! Skall jag inte lära dig några ord som kommer att vara dig till nytta inför Gud.?"

- "Ja visst ! Svarade jag".

Då sade han : "Bevara Gud (i ditt hjärta) kommer Gud att bevara dig ; bevara Gud kommer du att hitta Honom framför dig".

- "Gör dig väl bekant inför Guds ögon i välstånd, då kommer Han att känna igen dig om du hamnat i knippa".

-"När du skall begära om någonting, rikta din bön till Gud ; och om du skall be om hjälp, vänd dig till Gud och be Honom om stöd".

- "Bläcket har torkat och redan skrivit allt som kommer att ske".

-"Följaktligen, om alla varelser i sin helhet ville skada dig på något sätt, men som Gud inte har beslutat mot dig, skulle de inte kunna göra det".

- "Handla för Guds skull med tacksamhet och övertygelse".

- "Du skall veta att i tålamoden gentemot det som du avskyr finns en stor gagn (för dig)".

- "Och du skall också veta att segern följer tålamoden, att lindringen sker efter sorgen och att med svårigheten kommer lättnaden".

 


vs.1.0

 

2014-06-22
Tuesday, August 29, 2006
page from [Date]       ** Tradition Islamique**
traditionislamique